Indeks giełdowy – co to takiego?

www.azspodlasie.eu

Indeks giełdowy jest pewnego rodzaju miarą. Przy wykorzystaniu statystyki pokazuje m.in. to w jaki sposób zmianom ulegają ceny grupy określonych spółek w danym czasie.

Dzięki obserwacji zmian wartości indeksów giełdowych można bez przeprowadzania szczegółowych analiz ocenić np. poziomy zwrotu na rynku lub też określić kierunek w jakim będą zmieniały się ceny.Początkowo indeksy giełdowe miały obrazować zmiany cen akcji tych spółek, które są notowane na giełdzie. Wraz z upływem czasu inwestorzy zaczęli jednak potrzebować bardziej konkretnego wyznacznika – takiego, który będzie przewidywał długoterminowo.

Nowe indeksy giełdowe masowo zaczęły pojawiać się dopiero w latach 60. XX wieku. Ówczesne indeksy zaczęły już dokładniej opisywać zachowania na określonych rynkach i w ich sektorach. Tamte indeksy zazwyczaj jednak informowały jedynie o wąskim zakresie.

Indeksy o szerokim zasięgu, szczególnie te międzynarodowe, zaczęły powstawać dopiero niedawno, w XXI wieku.

http://www.bisnode.pl/firma/?id=1761409&nazwa=ASWO_PL_POBROTYŃ_SPÓŁKA_JAWNA obsługa helpdesk obsługa helpdesk helpdesk obsługa

Szymon

Architekt z powołania - pasjonat budowania domów.

Next Post

Papiery wartościowe

śr. sty 9 , 2019
Papiery wartościowe są to zbywalne dokumenty lub też zapisy komputerowe, które nadają prawa majątkowe wskazanej osobie. Aby zrealizować uprawnienia określone