Papiery wartościowe

www.zhr-kiekrz.pl

Papiery wartościowe są to zbywalne dokumenty lub też zapisy komputerowe, które nadają prawa majątkowe wskazanej osobie. Aby zrealizować uprawnienia określone w danym papierze wartościowym konieczne jest jedynie jego przedłożenie okazicielowi.Jeżeli np. dojdzie do utraty papieru wartościowego w wyniku jego zniszczenia to jest to jednoznaczne z utratą wszystkich zawartych w nim uprawnień. Sytuacja taka trwa aż do momentu wydania postanowienia o umorzeniu dokumentu. Mówiąc o papierach wartościowych często można też spotkać się z określeniem inkorporacji.

Dotyczy to inkorporowania praw majątkowych. Mogą to być np. udziały lub prawa do rozporządzania towarem.Papier wartościowy czasami bywa mylony ze znakiem legitymacyjnym, jednak te dwa terminy trzeba od siebie odróżnić. Znaki legitymacyjne bowiem nie są ucieleśnieniem praw majątkowych, stanowią jedynie pewien dowód zawarcia umowy. Jeżeli znak legitymacyjny zostanie np.

zniszczony to nie wyklucza to korzystania z uprawnień w inny sposób.

Naklejki foliowe https://booklet.pl/oferta/naklejki-i-vlepki-foliowe Drukarnia Booklet rkc.com.pl

Szymon

Architekt z powołania - pasjonat budowania domów.

Next Post

Za torami poszły drogi

sob. sty 12 , 2019
Jakość dróg przed erą motoryzacji pozostawiała wiele do życzenia, bo i potrzeby były specyficzne. Konie ciągnące wozy i dorożki nie potrzebowały asfaltu, ale wkrótce miało się to