Kraków to miasto inspirujące. I nie chodzi tylko o samą jego atmosferę, historię i urok, ale także o interesujące zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Co do tego ostatniego aspektu, to warto

Nie da się zaprzeczyć, że jednym z ciekawszym obszarów miejskich, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, jest teren, o którym zwykło się mówić „stare miasto”, a czasem również

Polscy architekci wypowiedzieli się ostatnio w temacie największych ich zdaniem problemów dotyczących zagospodarowania naszego rodzimego krajobrazu. Podkreślili oni przede wszystkim, że nie tyle chodzi o kłopotliwe,