Rodzaje katalizatorów

Oczywiście katalizator to bardzo skomplikowane pojęcie z dziedziny chemii. Katalizatory są różnorakiego rodzaju i warto wiedzieć jakie. Przede wszystkim mamy coś takiego, jak katalizator homogeniczny, czyli taki, który znajduje się w tej samej fazie co reagenty. Jest też katalizator heterogeniczny, czyli taki, który z reagentami tworzy odrębną fazę. Ten drugi zazwyczaj jest dość złożony i składa się z: składnika aktywnego, który wpływa na przyspieszenie reakcji, a także z nośnika katalizatora czyli substancji, która służy do rozwinięcia powierzchni katalizatora – powierzchnia ta nie bierze udziału w procesie przyspieszania reakcji. Katalizator heterogeniczny składa się także z promotorów, czyli składników dodawanych w niewielkich ilościach po to, aby polepszać strukturę geometryczną składnika aktywnego. Zdarza się jednak tak, że katalizator heterogeniczny jest samonośny, co oznacza, że nie wymaga stosowania nośnika. Przykładem takich rodzajów katalizatorów są katalizatory metaliczne, czyli siatki platynowe czy coś, co nazywa się nikiel Raneya.

W przemyśle stosuje się kilka katalizatorów heterogenicznych. Są to: katalizator nośnikowy, katalizator współstrącany oraz właśnie katalizator samonośny. Ten pierwszy, czyli katalizator nośnikowy, naniesiony jest na składnik, który nie bierze udziału w reakcji. Składnik aktywny występuje na jego powierzchni w postaci wysepek czy warstewek lub kryształów. Nośnik ma za zadanie rozwinięcie powierzchni katalizatora. Tego typu katalizatory to przede wszystkim katalizatory samochodowe. Katalizator samonośny powstaje w sytuacji, gdy składnik aktywny spieka się z promotorami, które mają za zadanie dopomóc w tworzeniu struktury o dużej powierzchni aktywnej katalizatora. Zaś ostatni typ katalizatora, czyli katalizator współstrącany powstaje poprzez strącanie składnika aktywnego i nośnika z roztworu soli.

Strącony osad przemywa się, a następnie suszy, mieli i poddaje kalcynacji, a w ostatnim etapie aktywacji.

Szymon

Architekt z powołania - pasjonat budowania domów.

Next Post

Reakcja chemiczna i rola katalizatora w niej

sob. paź 26 , 2019
Otóż najprościej powiedzieć, że reakcja chemiczna to każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja, zwana substratem, przemienia się w inną, pochodną substancję zwaną