Regulacje prawne a konta dla dzieci

We wcześniejszych tekstach co jakiś czas pojawiały się kwestie związane z wiekiem dziecka, od którego możliwe jest posiadanie przez niego własnego konta. W dalszym ciągu nie stanowi ono pełnowartościowego ROR-u, ale jednak pewne konkretne możliwości są wówczas w rękach młodego człowieka. Tą „magiczną” granicą jest ukończenie 13.

roku życia. Oznacza to, że w tym momencie obywatel polski nabywa częściową zdolność do czynności prawnych. Między innymi może podejmować legalną pracę zarobkową – z pewnymi ograniczeniami, ale jednak.

Dla młodszych dzieci tylko nauka

Skala prawnych regulacji jakie tyczą się dzieci jest szersza i odnosi się również do instrumentów finansowych. Dzieci, które jeszcze 13 lat nie skończyły, nie mogą mieć własnych, imiennych kont bankowych. Dlatego niektóre banki uruchamiają specjalne usługi o charakterze subkont, powiązanych z rachunkiem osobistym rodzica lub opiekuna prawnego.

Tam dziecko może się logować i w bardzo ograniczonym zakresie podejmować aktywności, przede wszystkim jednak ucząc się, jak działanie konta wygląda.

Dziecko nie może wszystkiego

Ograniczenia jakie prawo przewiduje nie są kwestią przypadku. Mają one na celu ochronę dzieci przed niewłaściwym rozporządzeniem środkami pieniężnymi, o co nie jest trudno, kiedy wiedza o świecie jest jeszcze dość mała.

Dziecko do pewnego momentu nie jest zdolne do czynności prawnych, więc pewne decyzje w jego imieniu podejmują rodzice bądź opiekunowie prawni. Nietrudno przewidzieć, jakie byłyby skutki oddania pełnej finansowej swobody na przykład w ręce 10-latka. .

Szymon

Architekt z powołania - pasjonat budowania domów.

Next Post

Praktyczne walory, czyli „mamo, przelej pieniądze”

czw. lis 5 , 2020
Konto jakim może już operować 13-latek daje mu konkretne możliwości. Może na przykład otrzymywać na nie przelewy z wynagrodzeniem za pracę sezonową, dysponuje także opcjami w zakresie płatności
derbi.info.pl 2020 Theme: Default Mag by ThemeInWP