Program PROSUMENT

Prosument, w świecie odnawialnych źródeł energii jakimi są panele fotowoltaiczne, to osoba która nie tylko konsumuje energię elektryczną, ale także ją produkuje. Jest to swoista kalka językowa i połączenie słów producent i konsument.

Hasło to stało się filarem programu dofinansowań małych i mikro instalacji produkujących energię w domach jednorodzinnych. Głównymi celami programu PROSUMENT jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, promocja odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej.

W ramach tego programu możliwe jest nie tylko sfinansowanie nowej instalacji fotowoltaicznej, ale także usprawnienie już posiadanej o nowocześniejsze technologie, bardziej przyjazne środowisku. Prosument może starać się o dofinansowanie rzędu od 1000 zł do 100 000 zł.

Instalacja zostanie sfinansowania w 100 procentach, przy czym 40 procent będzie pochodziło z dotacji, a na 60 procent wartości zostanie udzielona pożyczka z bardzo niskim oprocentowaniem, wynoszącym 1 procent w skali roku. W ten sposób możliwe jest zbudowanie swojej własnej instalacji solarnej bez jakiegokolwiek wkładu własnego.

llentab

Autor

Szymon

Szymon

Architekt z powołania - pasjonat budowania domów.