Rolnik, który dysponował swoim areałem ziemi, a także stadami zwierząt hodowlanych początkowo robił to wszystko z myślą o potrzebach swojej rodziny. Jeśli gospodarstwo było niewielkie pod względem skali

Obecność Europejczyków w Ameryce i Afryce to nowe perspektywy. Miało to bezpośrednie przełożenie na konsumenckie upodobania na Starym Kontynencie, ponieważ pojawiły się tutaj produkty

W zależności od przyjętego kryterium wyróżnić można kilka typów giełd. Jednym z wyróżnianych typów giełd są m.in. giełdy państwowe, zwane inaczej giełdami niemieckimi lub

Kiedy gruchnęła wieść, że Polska może posiadać naprawdę duże złoża gazu ukrytego w podziemnych łupkach, w wielu środowiskach zaczęto szykować szampana. Z niektórych