Nie da się zaprzeczyć, że jednym z ciekawszym obszarów miejskich, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, jest teren, o którym zwykło się mówić „stare miasto”, a czasem również

Polscy architekci wypowiedzieli się ostatnio w temacie największych ich zdaniem problemów dotyczących zagospodarowania naszego rodzimego krajobrazu. Podkreślili oni przede wszystkim, że nie tyle chodzi o kłopotliwe,

Giełda towarów jest określonym rynkiem, na którym w danym czasie i w określonym miejscu dokonywane są transakcje zarówno sprzedaży jak i kupna towarów. Towary objęte transakcją muszą być jednorodne

Rolnik, który dysponował swoim areałem ziemi, a także stadami zwierząt hodowlanych początkowo robił to wszystko z myślą o potrzebach swojej rodziny. Jeśli gospodarstwo było niewielkie pod względem skali