Giełda państwowa

www.korespondentdrogowy.pl

W zależności od przyjętego kryterium wyróżnić można kilka typów giełd. Jednym z wyróżnianych typów giełd są m.in. giełdy państwowe, zwane inaczej giełdami niemieckimi lub kontynentalnymi. Zwłaszcza w Europie przeważają właśnie giełdy państwowe.Giełda państwowa została wyróżniona we względu na swoje położenie prawne, czyli formę prawną.

Mówiąc najogólniej giełda państwowa jest pewnego rodzaju instytucją publiczno-prawną, którą organizuje państwo. Giełdą państwową kierować może też jednak inny podmiot, po uzyskaniu zgody właściwego organu państwowej administracji.Według obowiązującej ustawy giełda państwowa musi utrzymywać statut, jest też zobowiązana prowadzić swoją działalność w jasno określonych przez państwo lub właściwe organy granicach. Działalność giełdy państwowej podlega też ścisłej kontroli oraz nadzorowi ze strony państwa. Członkiem giełdy państwowej zostać może każdy, kto będzie spełniał określone prawnie warunki. Także liczba członków giełdy państwowej nie jest w żaden sposób ograniczona.

Zwrot prowizji od kredytu na darmowyprawnik.eu rkc.com.pl

Szymon

Architekt z powołania - pasjonat budowania domów.

Next Post

Egzotyczne i powszednie

wt. lut 19 , 2019
Obecność Europejczyków w Ameryce i Afryce to nowe perspektywy. Miało to bezpośrednie przełożenie na konsumenckie upodobania na Starym Kontynencie, ponieważ pojawiły się tutaj produkty